आमालाई संझदा

के पी भुसाल ‘अजस’ आमा कोखदियौ खुसीर मनले राख्यौ महिनौं अनि, कैयौं कष्ट सहेर यो तन दियौ धर्ती कुचायौ पनि, मायाँ काख..