नयाँ चोक

निम्बतरु सिधै सार्वभौतिकता र स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेको छ चुपचाप छ चुपचाप छ सडक मुढा पल्टाएका जस्ता मानिसहरु..