रित्तो देश

निम्बतरु व्यवहारले च्याप्दै गयो म थिचिदै थेचारिदै गएँ र अँचेटिएर व्योहोराको वजनले च्यापेको भएर गोडाहरु गल्दै..