उहाँको वामन अवतार

निम्ब तरु उहाँ वामन अवतारलाई चाहिएको थियो तीन पाइला राख्ने ठाउँ नागरिकले शीरमा राख भनिदिएकै थिए उहाँलाई त्रिलोक..